Bidden

Als kind leerde ik bidden naar een God die ver weg was en ergens overzicht hield over een wereld waar ik vaak eenzaam was.
Ik was vroom. Hield wedstrijden met mijn zusje voor het slapen gaan, wie het langst kon bidden.
Die won ik altijd, zij het niet op een eerlijke manier. Toen kwamen er jaren waarin het bidden geen plek had.
Daarna weer een andere periode waarin mantra’s zingen de plaats innam van bidden.

Zingen recht uit je ziel, naar Shiva en Krishna, voor Boeddha of Tara, zingen tot je verdwijnt in een Liefde zo groot. En de laatste maanden leer ik weer woorden te geven aan het bidden. Deemoedig vragen wat je nodig hebt, vragen om steun en hulp en liefde. Danken voor elk groot en klein geschenk dat je elke dag in overvloed krijgt. Je hoofd omhoog naar de Zon, God of de Godin… het maakt niet uit. Maar zo groot de kracht die ons omhult en die dichtbij ons is. En steeds weer voel ik verbaasd: er is geen verschil! Hoe je die kracht ook ervaart, er is geen verschil.

Als nou de hele wereld in elkaars kerken of moskeeën ging bidden, als we elkaar gewoon uit zouden nodigen om met elkaar te zingen, net als die
dominee en imam en pastoor in Friesland, die diensten organiseren in elkaars gebouwen.

Prachtig! Ik lees in een mooi boek, Love Poems from God, een boek met meer dan 300 gedichten, verzameld door Daniel Ladinsky. Mystici die woorden proberen te geven aan hun gevoel voor God, de Liefde, de Natuur. Rumi, Rabia, St. Thomas Aquinas, Meister Eckhart… hun zoete verlangen klinkt door in elk gedicht.

Onderstaand gedicht is van St. Theresa of Avila (1515-1582), een van de invloedrijkste vrouwelijke heiligen.

The earth
and sky will open their purse for you
and your life
will change
if with all your heart you say these words each day
“Teach me dear Lord, all that you know.”
One night I walked through the streets,
feeling desperate,
in need of alchemy.
A hooded priest passed by where there were no lamps.
I could not see his face, I only heard there words
that he kept repeating.
“Teach me dear Lord, all that you know.”
I knew a treasure had entered my soul.

Leave a Reply