Stilte is de grondtoon van ons leven

Stilte.org is een platform voor degenen die stilte in de samenleving willen verspreiden. Wij geven vorm aan onze doelstelling door stille bijeenkomsten te houden op verschillende locaties in Nederland. Ons doel is om rustige plekken te creëren, waar mensen de Stilte in zichzelf kunnen ervaren.

Stilte.org is niet gebonden aan overtuigingen

Schreibe einen Kommentar